Jacobi matrix polynomials

Articles containing keyword "Jacobi matrix polynomials":

JCA-03-05 » New matrix formulas for Laguerre matrix polynomials (07/2013)