Toeplitz-plus-Hankel matrix

Articles containing keyword "Toeplitz-plus-Hankel matrix":

OaM-02-23 » Toeplitz-plus-Hankel Bezoutians and inverses of Toeplitz and Toeplitz-plus-Hankel matrices (09/2008)