complex Baskakov-Szász operators

Articles containing keyword "complex Baskakov-Szász operators":

JCA-07-02 » Upper Estimate for general complex Baskakov-Szász Operator (07/2015)